Język hiszpański

Prowadzimy zapisy na wszystkich poziomach zaawansowania z języka hiszpańskiego wg. standardów ustalonych przez Europejski System Kształcenia Językowego.

  • poziom A1 : I i II semestr (poziom podstawowy) Diploma Nivel A1-nowość
  • poziom A2 : III semestr (poziom niższy średni)
  • poziom B1 : IV semestr ( poziom średnio zaawansowany) Diploma Nivel B1(inicial)
  • poziom B2 : V i VI semestr ( poziom wyższy średni) Diploma Nivel B2 (Intermedio)
  • poziom C1 : VII i VIII semestr ( użytkownik biegły 1)
  • poziom C2 : IX i X semestr (użytkownik biegły 2 ) Diploma Nivel C2 (Superior)

Poziom biegłości językowej:

A1

Osoba na tym poziomie językowym potrafi zrozumieć znane słowa, podstawowe wyrażenia i zdania pod warunkiem ze są one wypowiedziane w sposób wolny i wyraźny. Formułuje podstawowe zdania i pytania dotyczące spraw życia codziennego. Umie opisać miejsce zamieszka i najbliższych osób z jej otoczenia. Pisze krótki prosty tekst np. na pocztówce z wakacji.

A2

Osoba na tym poziome językowym potrafi zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa w sprawach dla niej ważnych. Rozumie główny sens zawarty w prostych komunikatach i zdaniach. Czyta proste, nieskomplikowane teksty. Bierze udział w prostej konwersacji, która uwzględnia znane jej tematy. Odpowiada na podstawowe pytania jak również buduje proste zdania. Pisze bardzo prostymi zdaniami listy prywatne lub krótkie wiadomości.

B1

Osoba na tym poziomie językowym potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane jej tematy. Bierze udział w konwersacji bez większego wcześniejszego przygotowania opisując w prosty sposób przeżycia i zdarzenia bezpośrednio jej dotyczące. Pisze listy prywatne oraz proste teksty na znane jej tematy.

B2

Osoba na tym poziomie językowym rozumie dłuższe wypowiedzi, wykłady, większość wiadomości telewizyjnych i radiowych. Bierze czynny udział w dyskusjach zarówno przedstawiając jak broniąc własnego zdania. Formułuje jasne, dobrze sformułowane wypowiedzi na tematy nie tylko związane bezpośrednio z dziedziną jej życia. Pisze wypracowania, listy, teksty na dowolne tematy.

C1

Osoba na tym poziomie językowym rozumie dłuższe wypowiedzi nawet jeśli nie są wyrażone bezpośrednio. Bez problemu rozumie filmy i programy telewizyjne. Potrafi czytać długie i skomplikowane teksty literackie, informacyjne, specjalistyczne. Wypowiada się płynnie i spontanicznie w konwersacjach towarzyskich i sprawach zawodowych. Jasno formułuje swoje myśli i poglądy. Pisze skomplikowane teksty jasno zaznaczając najważniejsze kwestie i własną opinie. Potrafi dopasować styl tekstu do potencjalnego czytelnika.

C2

Osoba na tym poziomie językowym nie ma żadnych problemów ze zrozumieniem wypowiedzi mówionej na żywo lub przez media pod warunkiem że ma chwile czasu na przystosowanie się do danego akcentu. Swobodnie bierze udział w każdego typu konwersacji: prywatnej lub zawodowej. Nawet jeśli ma braki zdania formułuje w taki sposób by rozmówcy tego nie zauważyli. Pisze płynne, zrozumiałe teksty w tym listy, opracowania, streszczenia, recenzje prac specjalistycznych stosując odpowiedni styl.