Kursy egzaminacyjne

KURSY DELE

 

Specjalizujemy się w przygotowaniu naszych kursantów do przystąpienie do egzaminów DELE. Program nauczania jest specjalnie opracowany pod wymogi danych certyfikatów. Wszystkie materiały są uwzględnione w cenie kursu. Również pod koniec kursu przygotowujemy egzamin symulacyjny z uwzględnieniem wszystkich etapów danego egzaminu. Zajęcia przygotowujące do certyfikatów prowadzone są wyłącznie przez native speakers. Odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut.

Co powinieneś wiedzieć o egzaminach DELE?

DELE = Diploma de Español como Lengua Extranjera

Dyplomy DELE są jedynymi oficjalnymi dyplomami z języka hiszpańskiego, potwierdzającymi jego znajomość jako języka obcego, uznawanymi na szczeblu międzynarodowym przez firmy prywatne, izby gospodarcze i handlowe oraz publiczne i prywatne systemy nauczania oraz sygnowane przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii.

Jest 6 rodzajów dyplomów potwierdzających stopień znajomości języka hiszpańskiego:

  • Diploma A1
  • Diploma A2
  • Diploma B1
  • Diploma B2
  • Diploma C1
  • Diploma C2

Egzaminy organizowane są 2 razy do roku – listopad, maj.

Wszyscy nasi kursancie, którzy przystąpili do egzaminów DELE zdali je!

 

KURSY CELI i CILS

Autorskie programy nauczania specjalnie dostosowane do wymagań egzaminów. Wszystkie materiały są wliczone w cenę kursu. Zajęcia odbywają się w systemie 2 razy w tygodniu po 90 minut. Przed ukończeniem kursy przeprowadzamy symulacyjny egzamin.

 

CELI = Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana

Egzamin opracowuje Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugii (Universita per Stranieri di Perugia) sprawdza znajomość języka włoskiego jako języka obcego na 5 poziomach zaawansowania.

Od CELI 1 do CELI 5. CELI 1 i 2 składają się z czterech części: czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia. Kolejne poziomy sprawdzają dodatkowo znajomość słownictwa i gramatyki.Do egzaminów CELI można przystępować w we Włoskich Instytutach Kulturalnych, ośrodkach uznanych przez Włoskie Instytuty Kulturalne lub przez Universita per Stranieri di Perugia.W Polsce egzamin CELI przeprowadzają trzy ośrodki: Włoski Instytut Kultury w Warszawie, Włoski Instytut Kultury w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Egzaminy przeprowadzane są dwa razy w roku: w czerwcu i w listopadzie.

 

CILS =Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

Egzamin CILS posiada autoryzację włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jest ustanowiony przez Universita per Stranieri di Siena.

Jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka włoskiego na 4 różnych poziomach zaawansowania od elementarnego do zaawansowanego. Można przystępować do egzaminu na wyższych poziomach zaawansowania, bez potrzeby wcześniejszego zaliczenia poziomów niższych. Egzaminy CILS na poziomach 2-4 są uznawane przez włoskie uniwersytety jako egzaminy wstępne z języka włoskiego. CILS na poziomie 4 daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego. Testy CILS składają się z 5 części: rozumienie ze słuchu, czytanie, mówienie, pisanie oraz znajomość słownictwa i gramatyki. Kandydaci musza zaliczyć wszystkie części egzaminu.

Do egzaminów CILS można podchodzić na Universita per Stranieri di Siena, w wybranych miastach we Włoszech oraz we Włoskich Instytutach Kulturalnych.

Do egzaminów można przystąpić dwa razy w roku w czerwcu i w grudniu.

 

KURSY DELF i DALF

Autorskie programy nauczania specjalnie dostosowane do wymagań egzaminów. Wszystkie materiały są wliczone w cenę kursu. Zajęcia odbywają się w systemie 2 razy w tygodniu po 90 minut. Przed ukończeniem kursy przeprowadzamy symulacyjny egzamin.

 

DELF – Diplôme d’études de langue française

DALF – Diplôme approfondi de langue française

Jest to oficjalny dyplom wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznawany na całym świecie. Europejski system opisu biegłości językowej rozróżnia 6 głównych poziomów języka i tak: od DELFA1 do DELF B2 i DALF C1 i DALF C2. Egzaminy DELF i DALF zdawać można niezależnie od siebie. Nie ma określonych kryteriów, kto może zdawać ten egzamin. Każdy, kto chcę sprawdzić swój poziom znajomości języka francuskiego może przystąpić do egzaminu w dowolnej placówce egzaminacyjnej. Zapisy na egzaminy odbywają się bezpośrednio w Ośrodkach egzaminacyjnych. Listę Ośrodków egzaminacyjnych DELF/DALF znaleźć można na stronie internetowej CIEP www.ciep.fr w rubryce DELF/DALF.